Hotel Palatium otrzymał następujące certyfikaty:


Certyfikat
Systemu Jakości

Współfinansowany ze środków UE

Certyfikat
Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem
Żywności

Quality System
Certificate

do góry